четвъртък, 23 юни 2016 г.

Заседание на Секцията на каталогизация към ББИА, проведено на 9 юни 2016 г. в рамките на XXVI национална конференция на ББИА

На срещата на Секцията по каталогизация към ББИА се обсъдиха проблеми, свързани с липсата на координация между библиотеките в страната, по отношение на правилата и стандартите за каталогизация.
Съобщено бе, че е завършил преводът и редакцията на ново, съкратено издание на УДК. Предстои взимането на решение за неговото издаване и разпространение в цялата страна.
Създадена бе работна група, която да подбере примери на български език, подходящи за онагледяване на библиографското описание на основните видове ресурси представени в консолидираното издание на ISBD. Членове са представител на различни видове библиотеки. След приключване на работата на работната група подбраните примери ще бъдат предоставени за коментар и предложения на членовете на секцията по каталогизация.Взе се решение Секцията да отправи становище към УС на ББИА за свикване на национална кръгла маса по проблемите на стандартизацията, в която да се засегнат и дейностите в областта на каталогизацията и която да се проведе през есента на 2016 г.
В срещата взеха участие 19 членове на секцията, представители на различни библиотеки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашите коментари са ценни за цялата общност.
Благодаря за споделеното мнение.

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.