четвъртък, 17 август 2017 г.

83 конгрес на ИФЛА (IFLA WLIC 2017)

От 19 до 25 август 2017 г. ще се проведе 83 конгрес на ИФЛА в гр. Вроцлав, Полша (IFLA WLIC 2017).
Част от събитията по време на конгреса ще могат да бъдат проследени онлайн. https://2017.ifla.org/live-stream
Конгресната програма е достъпна на адрес: https://2017.ifla.org/conference-programme
Пълните текстове на докладите се публикуват в онлайн библиотеката на ИФЛА. http://library.ifla.org/

събота, 3 юни 2017 г.

Среща на секцията по каталогизация

На 9 юни 2017 г. от 10 часа в читалная "Студии" на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" ще се проведе традиционната годишна среща на членовете на секцията по каталогизация.
Събитието е част от програмата на ХVІI национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация на тема „Библиотеките – национална идентичност и многообразие“, която ще се проведе на 8 и 9 юни 2017 г. в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".  виж повече

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Испанската национална библиотека преминава към RDA

От 1 януари 2019 г. Националната библиотека на Испания ще премине към използване на правилата Описание на ресурс и достъп до него (RDA) при създаването на библиографски и контролни записи. След дългогодишно проучване на развитието на правилата, нуждата на испанските библиотеки и перспективите пред развитието на RDA е взето решение да се пристъпи през следващите две години към тяхното адаптирането и прилагане в националната каталогизационна практика на Испания.

четвъртък, 6 октомври 2016 г.

Национална кръгла маса „Стандартизация в библиотеките“

Българската библиотечно-информационна асоциация организира  Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“
Специален акцент е поставен и върху проблемите на каталогизацията и стандартизирането на процесите в нея.
Форумът ще се състои на 20 и 21 октомври 2016 г. в зала "Вяра" на Столична библиотека.

Очакваме вашето участие.


четвъртък, 23 юни 2016 г.

Заседание на Секцията на каталогизация към ББИА, проведено на 9 юни 2016 г. в рамките на XXVI национална конференция на ББИА

На срещата на Секцията по каталогизация към ББИА се обсъдиха проблеми, свързани с липсата на координация между библиотеките в страната, по отношение на правилата и стандартите за каталогизация.
Съобщено бе, че е завършил преводът и редакцията на ново, съкратено издание на УДК. Предстои взимането на решение за неговото издаване и разпространение в цялата страна.
Създадена бе работна група, която да подбере примери на български език, подходящи за онагледяване на библиографското описание на основните видове ресурси представени в консолидираното издание на ISBD. Членове са представител на различни видове библиотеки. След приключване на работата на работната група подбраните примери ще бъдат предоставени за коментар и предложения на членовете на секцията по каталогизация.Взе се решение Секцията да отправи становище към УС на ББИА за свикване на национална кръгла маса по проблемите на стандартизацията, в която да се засегнат и дейностите в областта на каталогизацията и която да се проведе през есента на 2016 г.
В срещата взеха участие 19 членове на секцията, представители на различни библиотеки.